Lokale lønnsforhandlinger 2017 for sjefsstillinger og SNR

Lokale lønnsforhandlinger 2017 for sjefsstillinger og SNR

Her følger informasjon for gruppe 1 offiserer, tilsvarende sivile sjefer og SNR i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA pkt 2.5.2.    

«Sjefslisten» og SNR
FST har signalisert at det som normalt skytes inn midler til personell på Forsvarets ledendelønnsavtale og for SNR («Gruppe 1 offiserer» og utvalgte sivile stillinger, samt SNR). Forhandlingene vil foregå ved FST. Berørte medlemmer bes bruke vedlagte skjema og sende krav til kol kontakt på FIS/B eller kol@kol.no, husk også å sende krav direkte til FST, eventuelt via nærmeste sjef innen 27. september 2017.

I denne sammenheng er det direkte lønnskrav opp i mot grunnlønnen som er interessant, altså HTA pkt 2.5.2., samt at godt argumenterte krav ift endring av individuelt tillegg for den enkelte kan bli vurdert.

NB!

Dette gjelder kun personell på Forsvarets ledendelønnsavtale og SNR (Gruppe 1 offiserer i inn og utland, sivile sjefsstillinger på ledendelønnsavtalen, samt SNR).

Kravskjema kan lastes ned her.

Ledendelønnsavtalen kan lastes ned her.

 

Svein-Håkon Forvik
Forhandlingssjef
KOL