Lokale lønnsforhandlinger – forberedende møte 2018

Lokale lønnsforhandlinger – forberedende møte 2018

KOL har vært i forberedende møte med Forsvarsstaben 16. august i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger høsten 2018. Videre forhandlinger i Forsvaret vil avholdes 10. og 11. september.

Alt tyder på at deler av forhandlingene vil bli delegert ned til den enkelte DIF slik at ulike lokale forhold og behov bedre kan ivaretas. Nærmere informasjon om oppgjøret vil komme på vår hjemmeside etter forhandlingsmøtene med Forsvaret i september.

Inntil videre kan den enkelte forberede sitt lønnskrav både i inn- og utland (PE-stillinger), samt sjefsstillingene (Gruppe 1). Her vil det være smart å ta en titt på DIFens egen lønnspolicy. KOL vil i løpet av uke 34 legge ut individuelt kravskjema her.

KOL og Akademikerne og staten har i 2018 lagt opp til et enklere lønnssystem som gir muligheter for full lokal lønnsdannelse i Forsvaret. KOL imøteser et oppgjør som i tillegg til å ivareta medlemmenes lønnsutvikling over tid, samtidig belønner kompetanse kombinert med ansvar, kompleksitet og ikke minst gode resultater.

Lykke til i det kommende oppgjøret!

 

Kravskjema kan lastes ned her.

 

 

Svein-Håkon Forvik
Forhandlingssjef
KOL