Lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret 2018 gjenopptas

Lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret 2018 gjenopptas

Som tidligere informert gikk alle foreningene tilknyttet Akademikerne til brudd på de lokale forhandlingene(2.5.1) i Forsvaret.

Akademikerforeningene har i dag 9.november 2018 hatt møte med personaldirektøren i Forsvaret, Tom Simonsen angående brudd i de lokale lønnsforhandlingene mellom Akademikerne og FST. Resultatet fra møtet er at partene er nå enige om antall årsverk som skal ligge til grunn for avsetningen til de lokale forhandlingene. Dette innebærer at forhandlingene vil bli gjenopptatt på sentralt nivå så snart som mulig. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart forhandlingene på sentralt nivå er avsluttet.

De av dere som enda ikke har sendt inn individuelle krav til tillitsvalgte bes om å gjøre dette snarest og senest innen 14.november 2018 , se tidligere informasjon her vedrørende kravskjema og oversikt over tillitsvalgte.

Vi vil også benytte anledningen til å berømme Forsvarsstabens evne og vilje til å komme frem til en konstruktiv løsning for alle parter.

Forhandlingene på ledende(2.5.2) er avsluttet tidligere og var ikke omfattet av bruddet.