Lønnsoppgjøret for KOL i forsvarssektoren

Lønnsoppgjøret for KOL i forsvarssektoren

Den sentrale delen av årets statlige lønnsoppgjør ble avsluttet fredag 28. mai. Etter å ha meglet to døgn på overtid, ble partene enige om en økonomisk ramme på 3,35% pr. 1. mai.

KOL ser at 3,35% i et mellomoppgjør er et bra resultat i en historisk sammenheng, sier forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik, som deltok i meklingen for KOL. Spesielt gledelig er det at alle midlene vil bli fordelt etter lokale forhandlinger i forsvarssektorens etater, og at vi med dette slipper sentrale diktat som i sum ikke tilgodeser våre medlemmer. KOL forventer nå at arbeidsgiver også vil bidra til en effektiv og målrettet prosess ved den videre lokale forhandlingen i forsvarssektoren, fortsetter Forvik.

Parallelt med lønnsoppgjøret, har KOL fortsatt oppmerksomheten rettet mot utfordringene med inntektsdannelsen i sektoren. En særlig utfordring er beregning av pensjonsgrunnlaget og Forsvarets særavtaler, som blant annet variable tillegg for arbeid. KOL arbeider for at om du seiler, flyr, går vakt, øver eller utfører annet arbeid til ulike tider av døgnet, skal dette i fremtiden også danne grunnlag for din pensjon. Slik Hovedtariffavtalen og særavtalene i forsvarssektoren i dag er utformet, er det ikke noen automatikk i dette. KOL har derfor tatt til orde for en total gjennomgang av avtalene og bestemmelsene som regulerer dages lønnsdannelse i sektoren, avslutter Svein-Håkon Forvik.

 

Ingressfoto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret