Lønnsoppgjøret i havn!

Lønnsoppgjøret i havn!

Lønnsoppgjøret for KOL og akademikerne i Forsvaret ble avsluttet sent mandag kveld(23.okt)

I dette mellomoppgjøret har vi ønsket å ivareta alle sier KOLs forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik. Tilgjengelige midler er derfor fordelt jevnt utover og gir den enkelte minimum 0,85% lønnsøkning med virkning fra 1. oktober 2017. DIF vil etterhvert informere den enkelte og dette er planlagt lagt inn på desember lønn.

Det er viktig og påpeke at dette lønnstillegget og eventuelt tillegg gitt i 2016-oppgjøret, skal «bakes inn» i årslønnen. Dette er påpekt i protokollen fra forhandlingen nå og så snart SAP er «justert» skal dette fremkomme som en samlet års- og mnd lønn, hvor også lønnstrinn er eliminert.

Lønnsoppgjøret for GR1 offiserer/tilsvarende sivile stillinger og SNR er planlagt sluttført senest uke 45.