Lover og avtaler

Relevante lover

Forvaltningsloven

Likestillingsloven

Ferieloven

Arbeidsmiljøloven

Tjenestetvistloven

Lov om Statens pensjonskasse

Statsansatteloven

Lov om personell i Forsvaret

Statlige avtaler

Revidert hefte personalpolitikk ved omstillingsprosesser – 2015

Statens Personalhåndbok

Særavtale for økonomiske vilkår ved endret tjenestested

Særavtale om flyttegodtgjøring

Statens reiseregulativ – innenlands

Statens reiseregulativ – utenlands

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018–30. april 2020

Forsvarets avtaler

Hovedavtalen i Staten med tilpasningsavtale for Forsvaret (HA/TA)

Forsvarets Personellhåndbok – Del A – Forsvarets personellpolitikk

Forsvarets Personellhåndbok – Del B – Forvaltning av befal

Forsvarets Personellhåndbok – Del E – Internasjonale operasjoner

Rettelser til Forsvarets Personellhåndbok – Del E – Internasjonale operasjoner

Forsvarets Personellhåndbok – Del F – Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok – Del G – Omstilling

 

BTF – Bestemmelser for Transporttjenesten i Forsvaret

RUF – Reglement for utdanning i Forsvaret

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Reglement for utøvelsen av Forsvarets boligvirksomhet

RBA Avtalen

Familiedirektivet

Kompensasjonsavtalen

ATF – Arbeidstidsavtale for Forsvaret

Avtale for NATO-staber i utlandet

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

 

Akademikernes lønnssystem – slik fungerer det