Medlemsfordeler

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening har på vegne av medlemmene, forhandlet frem gode avtaler.  Avtalene oppnår du ved å henvise til KOL-avtalen. KOL jobber regelmessig med å utvikle og forbedre medlemsavtalene.