Advokatbistand

Bistand av advokat som kjenner Forsvarets særegenhet !

Kontakt KOL sekretariat for mer informasjon om mulighetene for én time gratis advokatbistand.