Cresco Unique

Forbrukslån og sparing

For deg som er medlem i Akademikerne er det utviklet en egen konto-ordning, “Cresco Unique“. Dette er en konto for sparing, kreditt og bruk som du har i tillegg til lønnskontoen din. Med Cresco Unique har du alltid penger tilgjengelig, selv i perioder med store uforutsette utgifter eller når du vil unne deg noe ekstra.

Cresco Unique gir deg:

• Topp sparerente fra første krone 

• Gebyrfrie varekjøp i inn- og utland

• Du kan søke om en kredittreserve på inntil kr 75 000,-

• Gebyrfri betaling av regninger på nettet

Mer informasjon og søknadsskjema, se www.unique.cresco.no eller ring

Kundeservice på tlf: 815 00 073

Forbrukslån kan du også få gjennom Forsvarets Personellservice (FP) som blant annet tilbyr lån, sparing, varekjøp, betaling av regninger, forsikringer og Esso-kort. For nærmere informasjon ta kontakt med FP på telefon 23 09 24 00 (0510 2400).

Boliglån kan du også få gjennom Forsvaret. Forsvarets Boligtjeneste (FBOT) har også inngått avtale med DnB vedrørende bruk av DnB Eiendomsmegling AS. For ytterligere informasjon om disse avtalene, ta kontakt med FBOT på telefon 23 09 23 31 (0510 2331).