Gjensidige

Gjensidige

Gjensidige er KOLs leverandør på gode forsikringsordninger.

KOLs forsikringer, herunder dødsfall og uførepluss gjelder i krigs- og risikoområder. 

For andre forsikringstagere er det satt begrensinger, men dette bortfaller dersom du er medlem av KOL.

Har du spørsmål angående medlemsfordelene i Gjensidige – ring 915 03100 (vis til TEKNA/KOL-avtalen)
eller ring KOLs kontaktperson hos Gjensidige,

Ring våre forsikringskontakter i Gjensidige,
Navn : 
Kristian Kjeldstadli   /  Glenn Hagmansen
Telefon: 469 38 241             /    901 89 087

eMail: kristian.kjeldstadli@gjensidige.no
eMail: Glenn.Hagmansen@gjensidige.no

Kadetter og elever bør orientere seg om KOLs spesialavtaler for deres kategori.

Se KOLs egen side hos Gjensidige for mer informasjon, eller denne oppsummeringen av forsikringsfordelene for 2022.