Norges Energi

Norges Energi

Strømavtale

Alle ansatte i Forsvaret kan gjennom Norges Energi inngå avtale om kjøp av billigere strøm, gjennom en garantert topp 5 avtale.
Ring Norges energi på 810 33 700 og vis til avtalen med Forsvaret.