Mellomoppgjøret 2017 i staten: – Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem

Mellomoppgjøret 2017 i staten: – Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem

- Vi er veldig fornøyd med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, og at den utdaterte lønnstabellen nå fjernes, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat. Medlemmene får et lønnsoppgjør på linje med frontfagets ramme på 2,4 prosent – og det blir avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger i år

Akademikerne kom til enighet med staten lørdag morgen etter en hard innspurt i oppgjøret. KOLs forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik deltok i Akademikernes forhandlingsutvalg.

Anders Kvam 30. mars 2
Anders Kvam, leder i Akademikerne Stat

Vi er veldig fornøyd med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkelte virksomhet og at den utdaterte lønnstabellen nå fjernes, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat. Les pressemeldingen fra Akademikerne.

Ved å bruke alle tilgjengelige midler lokalt i Forsvaret kan vi nå ta hensyn til de ulike behov og utfordringer som må løses i etaten, uten å måtte rette opp sentralt påførte skjevheter. I Forsvaret vil fortsatt akademikerne forhandle direkte med arbeidsgiver med vår egen lønnsmasse som grunnlag, uten direkte innblanding fra de sentrale parter og de øvrige organisasjonene.

 

IMG_2840
Akademikernes utvalg for statlig sektor

KOL har støttet den inngåtte avtalen for å kunne ivareta våre militære og sivile medlemmer med krigsskole, bachelor eller master. Vårt mål er å sikre disse gruppene en bedre uttelling for utdanning, ansvar og resultater samt at vi kan være med på å løse avdelingenes ulike behov ved en slik lokal lønnsdannelse.

Medlemmene får et lønnsoppgjør på linje med frontfagets ramme på 2,4 prosent – og det blir avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger i år. Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2017. Se protokoll fra forhandlingene i staten.