Ny IA-avtale

Ny IA-avtale

Tirsdag 18.desember 2018 signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny IA-avtale for de neste fire årene(2019-2022). Målet med avtalen er å få ned sykefraværet og redusere frafall fra arbeidslivet.

Ansatte på arbeidsplasser som har hatt IA-avtale frem til i dag, har årlig kunnet bruke egenmelding når de er syke opptil 24 kalenderdager. Partene oppfordrer hele arbeidslivet til å ta i bruk ordningen med utvidet egenmelding, og foreslår i tillegg at denne muligheten for fleksibilitet kommer tydeligere frem i folketrygdloven.

Satsningen på NAVs arbeidslivsentre videreføres, og sammen med Arbeidslivstilsynet vil de være sentrale i den nye satsningen. Partene er enige om å rette innsatsen mot noen bransjer spesielt, som for eksempel er særlig utsatt for omstilling. Til dette bevilges det 80 millioner til skreddersydde tiltak.

Regjeringen har forpliktet seg til ikke å foreslå endringer i sykelønnsordningen i perioden, med mindre partene er enige om det.

For nærmere informasjon se denne artikkelen, i tillegg til avtalen i korte trekk.