Ny intopsavtale er ferdig forhandlet

Ny intopsavtale er ferdig forhandlet

Partene kom til enighet den 18.mars 2016 om ny Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner med virkning fra 1. januar 2016.

Etter krevende forhandlinger kom partene til enighet om ny Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Ny avtale med vedlegg kan ses nedenfor.

Avtalen og de administrative bestemmelsene har blitt gjenstand for forenkling i tillegg til økning i misjonstillegget, rekrutteringstillegg og militærfaglig tillegg samt en justering av utenlandstillegget i hovedsak basert på valutakurs. Det skal også utredes nærmere en regulering av sikringsbasert lønn for leger, tannleger, veterinærer,farmasøyter og psykologer, i tillegg skal Forsvarets ledendelønnsordning vurderes, jf. felles protokolltilførsel.

KOL vil komme tilbake med mer informasjon.

 

Fotograf: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret