Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Her kan du finne hoved- og avdelingstillitsvalgte

Hæren

HTV Hæren – Send mail på fisbasis til KOL HTV HÆREN (postboks), Christer Gjøse Rolfsen

 

Sjøforsvaret

HTV Sjøforsvaret – Odd Sverre Oma

 

Luftforsvaret

HTV Luftforsvaret – Jon Wicklund (vara: Benjamin Tronsplass)

ATV 131 Luftving – Simen Tellefsen

ATV 132 Luftving – Britt-Konny Hansen

ATV 133 Luftving – Eric Rasmussen

ATV 135 Luftving – Egil August Devold

ATV 138 Luftving – Thomas Lyshaug

ATV 139 Luftving – Peter Rokne Altenau

 

Andre driftsenheter

HTV FS – Ta kontakt med KOL Sekretariat

HTV FST – Eivind Sørdal

HTV FOH – Christian Berg-Jensen, vara Frank Danjord

HTV HV – Per Gunnar Grosberghaugen

HTV FLO – Heidi Kraft Johnsen(pt i utlandet), Petter H. Nesse fungerer

HTV CYFOR – Terje Finnanger

HTV FSAN – Simen F. Toverud

HTV FHS – Bård Ravn

HTV FPVS – Eivind Troøyen

HTV FFT – Ole Guttorm Angell

 

Kadettkontakt Lars-Erik Titterud Rovde

Kadettkontakt SKSK – Kontakt KOL Sekretariat

Kadettkontakt FIH – Kontakt KOL Sekretariat

Kadettkontakt LKSK – Kontakt KOL Sekretariat

Kadettkontakt KS Linderud – Kontakt KOL Sekretariat

 

HTV FD – Kristian Haugnes

HTV FFI – Henning Søgaard

HTV FB – Pål Amund Grothe

HTV FMA –