Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Her kan du finne hoved- og avdelingstillitsvalgte

Hæren

HTV Hæren – Send mail på fisbasis til KOL HTV HÆREN (postboks), Thomas A Hongset, Bjørnar Riley er vara.

 

Sjøforsvaret

HTV Sjøforsvaret – Grete Frømyr, vara Ingrid Næss

 

Luftforsvaret

HTV Luftforsvaret – Anette Malmo

 

 

Andre driftsenheter

HTV FS – Ta kontakt med KOL Sekretariat

HTV FST – Anders B. Stenberg

HTV FOH – Espen Nicolaisen

HTV HV – Per Gunnar Grosberghaugen

HTV FLO – André S. Gjerde

HTV CYFOR – Terje Finnanger

HTV FSAN – Simen F. Toverud

HTV FHS – Bård Ravn

HTV FPVS – Thor Strand

HTV FFT – Ole Guttorm Angell

 

Kadettkontakt Lasse Stue

Kadettkontakt SKSK – Lasse Stue

Kadettkontakt FIH – Kontakt KOL Sekretariat

Kadettkontakt LKSK – Lasse Stue

Kadettkontakt KS Linderud – Kontakt KOL Sekretariat

 

HTV FD – Kontakt KOL Sekretariat

HTV FFI – Anne Lise Hammer

HTV FB – Pål Amund Grothe

HTV FMA – Ole Martin Bismo