Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Her kan du finne hoved- og avdelingstillitsvalgte

Hæren

HTV Hæren – Send mail på fisbasis til KOL HTV HÆREN (postboks), – Bjørnar Riley

Sjøforsvaret

HTV Sjøforsvaret – Grete Frømyr

Luftforsvaret

HTV Luftforsvaret – Anette Malmo

Andre driftsenheter

HTV FS – Ta kontakt med KOL Sekretariat

HTV FST – Magne Hovland

HTV FOH – Espen Nicolaisen

HTV HV – Per Gunnar Grosberghaugen

HTV FLO – Ta kontakt med KOL Sekretariat

HTV CYFOR – Terje Finnanger

HTV FSAN – Jens Grosvold Julsrud/Jakob Sørbø

HTV FHS – Bård Ravn

HTV FPVS/ HTV utland – Thor Strand

HTV FFT – Ole Guttorm Angell

 

Kadettkontakt – Lasse Stue/Johannes Hellene

 

HTV FD – Marianne Strømsborg Klever

HTV FFI – Anne Lise Hammer

HTV FB – Pål Amund Grothe/Morten Skaarer

HTV FMA – Ole Martin Bismo