Paneldebatt – utdanningsordningen

Paneldebatt – utdanningsordningen

Leder KOL, Kim Sabel, holdt 19.februar, innlegg og deltok i paneldebatt om Utdanningsreformen i Forsvaret. Full sal i Oslo Militære Samfund.

Offisersprofesjonen, Forsvarets lederutdannelse, akkreditering, kompetansekrav og koordinering mot ny ordning for militært tilsatte var blant temaene som ble trukket frem. KOL anførte blant annet at Forsvaret ambisjoner med offisersutdanningen ved krigsskolene synes å være for lave.

«KOL har høye ambisjoner for krigsskolene og offiserene, og ønsker seg en tydeligere profesjonsutdanning for offiserer. Offisersprofesjonen er noe annet enn den militære profesjon», sier Sabel i en kommentar.
Tilstede med innlegg var også tidligere leder for prosjektet med utdanningsordningen, Oberst Morten Henriksen, Dekan ved Forsvarets Høgskole og lederne for BFO og NOF.