Pendlerstatus og beskatning – oppdatering

Pendlerstatus og beskatning – oppdatering

- Svar fra Forsvarsdepartementet

Som tidligere beskrevet i tidligere innlegg, ble det gjort endringer i beskatningen hos pendlere. I den anledning fremsendte KOL et brev til Forsvarsdepartementet der KOL ba om en snarlig løsning.

I en tid der alle lønns- og arbeidsvilkår i Forsvaret er under press med tanke på å oppnå kortsiktige gevinster, er det gledelig å se at Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet har kommet frem til en god løsning for alle flypendlere. KOL vil berømme FD for rask respons på vårt brev av 18. juni og en fornuftig avgjørelse for alle flypendlerne. KOL vil se nærmere på beskatningen for pendlere uten bruk av fly.

Lese hele skrivet fra Forsvarsdepartementet her

 

Foto: Forsvaret/Håkon Kjøllmoen