Pendlerstatus og beskatning

Pendlerstatus og beskatning

- nok en inngripen i offiserenes arbeidsvilkår

I statsbudsjettet for 2019 kommer det frem at det gjøres endringer i beskatningen for skatteytere som reiser innen EØS-området. Endringene går i korthet på at fradrag for reiser med pendling som hovedregel vil være begrenset til 97 000 kr pr år.

Forsvarets særegenhet med tanke på beordring og disponering av sitt personell, i tillegg til at Forsvarets avdelinger er lokalisert i både inn- og utland, tilsier at Forsvaret må ha gode insentiver for å rekruttere og beholde kompetansen man trenger. Forsvaret har et stort antall pendlere, og det er derfor viktig at Forsvarsdepartementet nå følger opp saken med rette myndighet. Hvis dette ikke reverseres, er dette nok en inngripen i offiserenes arbeidsvilkår.

Du kan lese hele skrivet som er sendt til Forsvarsdepartementet her

 

Foto: Anette Ask/Forsvaret