Redusert tilstedeværelse

KOL sekretariat har redusert tilstedeværelse fra torsdag 12.mars og inntil videre. Dette med bakgrunn i de siste dagers eskalering av virus-situasjonen.

Vi er tilgjengelige på ugradert epost(kol@kol.no) og på mobiltelefon.