Seminar Hovedtariffavtalen

Seminar Hovedtariffavtalen

KOL arrangerte seminar Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2018 til 30. april 2020 ved Oslo Militære Samfund den 15.august 2018

I underkant av 50 medlemmer var samlet i Oslo Militære Samfund i denne høstens lønnskonferanse.

Blant foredragsholderne var Statens personaldirektør, Gisle Norheim, nestleder i Akademikerne stat, Roger Matberg, underdirektør Jan Fagerland fra Forsvaret samt KOLs egen forhandlingssjef, Svein-Håkon Forvik.

Temaer som ble belyst var blant annet endringene som har skjedd i Hovedtariffavtalen siden 2016, lønnsfastsettelse ved tilsetting i stilling samt lokale lønnsforhandlinger 2018.