Skoletillegget – oppdatering

Skoletillegget – oppdatering

FST har som kjent sagt opp «Avtale om særskilt tillegg for arbeidstiden/undervisningstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler» til bortfall med virkning fra 1. mai 2016, se tidligere artikkel.

KOL har krevd ny avtale i denne sammenheng, men etter flere møter med FST har man ikke kommet vesentlig lengre.

KOL har i samarbeid med BFO og NOF har fremsendt et skriv til FST der organisasjonene krever at oppsigelsen av avtalen må kjennes ugyldig. Dette med bakgrunn i at formkravene til en oppsigelse ikke er oppfylt, jf tjtvl. §12. Organisasjonene krever derfor at avtalen videreføres, i første omgang til 1.mai 2017. Her kan du se hele skrivet.

 

Oppdatering 29.april 2016:

Tjenstemannsorganisasjonene har gjennomført forhandlingsmøte med FST den 28.april. Oppsummert ;

  • FST har i skriv til organisasjonene stadfestet sitt syn om at særavtalen er lovlig oppsagt, i den forbindelse ble det skrevet uenighetsprotokoll da organisasjonene var uenige i at oppsigelsen er lovlig oppsagt.
  • Organisasjonene har krevd forhandlinger om forhold knyttet til leseplikt, arbeidstid og kompensasjonsordninger ved Forsvarets skoler. Dette ble kravet ble avvist fra FST, og det ble også skrevet en uenighetsprotokoll knyttet til dette.
  • Partene ble enige om at særskilt tillegg i “Selvstendig avtale om særskilt tillegg for undervisningstiden for militært personell ved militære skoler” bibeholdes som en personlig ordning fra og med oppsigelsen av selvstendig avtale og frem til og med 31. juli 2017. Tjenestemannsorganisasjonene sine primære krav er fortsatt at tillegget skal bibeholdes så lenge personellet som omfattes av avtalen sitter i nåværende stilling.

KOL vil følge saken videre for å sikre hensiktsmessige løsninger knyttet til leseplikt, arbeidstid og kompensasjonsordninger ved Forsvarets skoler.