Studietur Berlin 17-20 oktober 2017

Studietur Berlin 17-20 oktober 2017

KOL arrangerte studietur til Berlin i perioden 17-20 oktober 2017 for omkring 60 deltakere. KOL Sekretariat hadde forelesning vedrørende Hovedtariffavtalen i Staten, mellomoppgjøret 2017, status i reforhandling om ny tilpasningsavtale til Hovedavtalen samt incentivprosjektet og andre tariffsaker.

Oberst Morten Henriksen informerte om status innenfor utdanningsreformen.

Det ble også et besøk hos den norske ambassaden i Berlin. Ambassadør Petter Ølberg ønsket velkommen før forsvarsattaché Bjørn Gaute Herlyng hadde et innledende foredrag. Deretter var det paneldebatt om tysk forsvarspolitikk og tysk-norsk samarbeid. Forsvarsattaché og representanter fra tysk FD ble utfordret med mange gode spørsmål fra KOLs deltakere.

Beordrings – og disponeringssystemet etter HR transformasjon ble forelest av major Christopher Leegaard fra FPVS. Kommandørkaptein Anders Barman Stenberg har vært militærrådgiver for FNs sjefsforhandler i Syria, Steffan de Mistura, og han snakket om sine erfaringer og om fredsprosessen i Syria.

Representant fra Konrad Adenauer Stiftung holdt foredrag om blant annet Tysklands islampolitikk-historisk og nåværende utfordringer og spørsmål.  Konrad Adenauer Stiftung er en politisk stiftelse, tankesmie og konsulentbyrå. Deres mål er å fremme frihet, fred og rettferdighet, med fokus på å konsolidere demokratiet, forene Europa og styrke transatlantiske relasjoner.

 

Nedenfor er enkelte bilder fra turen.