Studietur – Paris 2018

Studietur – Paris 2018

KOL arrangerte i perioden 30.november til 2.november 2018 studietur for tillitsvalgte og medlemmer i Paris. Totalt 51 personer deltok på turen.

Programmet i stort

  • Besøk ved Musée de I`Armée Invalides. Der fikk vi presentasjon om Invalides og institusjonen av General Corps d´armee(4-stjerner) Saint Chamas. Etterpå ble det guidet besøk, der vi blant annet fikk se gravstedet til Napoleon.
  • Den norske ambassadøren til Frankrike Rolf Einar Fife hadde en orientering om blant annet fransk utenriks- og forsvarspolitikk.
  • Forsvarsattachéen Pål Eirik Berglund holdt et foredrag om Frankrikes forsvar og tilstedeværelse, langtidsplan og kulturelle myter.
  • Kommandørkaptein Anders B. Stenberg holdt en orientering om siste utvikling i Syria konflikten.
  • KOLs forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik holdt orienteringer om blant annet lokale lønnsforhandlinger i Forsvarssektoren, hovedtariffavtalen fra 2016 til 2018. Oberstløytnant Jan Helge Åsland hadde innspill om erfaringer med to hovedtariffavtaler sett fra arbeidsgivers side.
  • KOLs forhandlingsleder Lars-Jonas Westerfjell holdt foredrag om omstilling i tillegg til at status i husleieordningen og Nato-stab avtalen ble brakt opp.
  • Generalsekretær Tor Erik Drangsholt holdt foredrag om pensjon, og status særaldersgrenser.

Det ble satt av tid til gode diskusjoner underveis. Tilbakemeldingene tyder på at det har vært en meget vellykket studietur.