Tariffnytt 23.januar

Tariffnytt 23.januar

Særskilt nemnd som følge av brudd i NATO-stab forhandlingene, lønnsoppdatering og informasjon om AK+ KOL-app

Lønn

Som tidligere informert i «tariffnytt» er man i de lokale forhandlingene i 2020 i Forsvaret, enige om at alle skal gis et generelt tillegg på 0,552 % pr. 1. oktober 2020. Dette gjelder alle på KOL og Akademikernes hovedtariffavtale i Forsvaret. FPVS opplyser at de har som målsetting og få utbetalt dette på februar lønn.

KOL får en rekke spørsmål der enkelte sammenligner seg med ansatte på den «andre hovedtariffavtalen», som gjelder for blant annet BFO og NOF. Denne sammenligningen blir vanskelig. For BFO og NOFs medlemmer er det 2019-oppgjøret som først blir utbetalt utover våren 2021, fordi partene på denne avtalen ikke kom til enighet om de lokale forhandlingene for 2019 før for kort tid tilbake. Det er derfor nødvendig å ta utgangspunkt at den sentrale i rammen i staten er lik for begge tariffområder over tid, og at lønnsutviklingen må ses i det perspektivet. Allikevel vil vi presisere at fordelingen er noe ulik i forhold lønnsdannelsen på sentralt og lokalt nivå. Etter at vi fikk egen hovedtariffavtale i 2016, har Akademikerne ved hvert oppgjør sendt hele lønnspotten til virksomhetene, også til Forsvaret. Det er derfor ikke brukt penger på stillinger som ikke finnes i Forsvaret.
KOL og de øvrige Akademikerne i Forsvaret slipper med dette sentrale lønnsoppgjør, hvor særlig de lavest lønnende statsansatte har fått relativt mer enn hva Akademikernes medlemmer har fått. Ved å disponere hele lønnspotten i Forsvaret, kan vi rette innsatsen mot en relativ homogen medlemsmasse med krigsskole eller annen akademisk utdanning. Enkelte vil selvfølgelig fortsatt kunne oppleve at kollegaer har fått større eller mindre uttelling i lokale forhandlinger, men dette er uavhengig av ulike HTA-er.

KOL app

KOL har i samarbeid med Akademikerne pluss lansert en app. Her vil den enkelte kunne finne medlemsfordeler og sitt medlemsbevis. Denne finnes både i App-store og Google-play. Se mer informasjon her.

Særskilt nemd

Det er avklart at bruddet i forhandlingene om ny «NATO-avtale» som vi tidligere har informert om, skal tvisteløses i en «Særskilt nemd». Tidspunkt for dette er ikke fastsatt.

KOL og de øvrige akademikerne i Forsvaret arbeider mot at utgiftsdekningen for oberstløytnanter og høyere stabsoffiserer nok en gang reduseres samtidig som kostnadsnivået ved utenlandstjeneste har økt. Vi krever derfor at FD opprettholder forholdstallsnivået 175 i avtalen og at dette fortsatt er gjeldene, samt at dette innføres for seniorrådgivere. KOL beklager at FD ikke opprettholder full utgiftsdekning for dette personellet, da vi ikke ser et grunnlag som skulle tilsi at kostnadene for den enkelte i denne sammenheng har avtatt.
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret