Utlysning av tilbud fra Hærens kunnskapslegat

Utlysning av tilbud fra Hærens kunnskapslegat
  1. Bakgrunn

Styret i Hærens kunnskapslegat (HKL) anmoder om at følgende blir gjort kjent for potensielle søkere.

  1. Stipendier

Offiserer fra Hæren med krigsskoleutdanning (bachelor-nivå el høyere) kan søke om stipend til utførelse av militærvitenskaplig arbeid.

Søknaden skal være faglig og/eller tjenestemessig begrunnet og må inneholde budsjett for planlagte kostnader. Fullfinansiering kan ikke påregnes.

  1. Belønning for militærvitenskapelig arbeid

Offiserer fra Hæren kan søke om belønning for ferdigstilt militærvitenskapelig arbeid med relevans til Hæren. Belønning kan være dekorasjonen «Generalmajor Hakon Hansens gullmedalje» og/eller et beløp fastsatt av legatstyret.

  1. Søknad

Skriftlig, personlig søknad med relevante vedlegg sendes elektronisk til HKLs styre v/major Ola Kjørstad, epostadresse: okjorstad@mil.no

 

Søknadsfrist er 1.februar 2022.

 

Kunngjøring av tildeling(er) vil skje ultimo mars 2022.

Evt spørsmål om legatet kan rettes til maj Ola Kjørstad via epostadressen ovenfor.

 

Foto: Marthe Brendefur / Forsvaret