«Vårens vakreste eventyr» – Hovedtariffoppgjøret i staten er i havn!

«Vårens vakreste eventyr» – Hovedtariffoppgjøret i staten er i havn!

Etter en krevende mekling, langt på overtid, var KOL etter en helhetsvurdering med på å støtte resultatet, sier forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik. Den totale rammen på 3,84% prosent er høyere en frontfagets 3,7%, og kan dermed betraktes som en delvis dekning av etterslepet fra resultatet av de to foregående hovedtarifforhandlingene. I tillegg er det verdt å merke seg at lønnen i vår avtale fortsatt skal fordeles lokalt, noe staten i disse forhandlingene har utfordret. I Forsvarsektoren, og mellom de ulike DIF-er i Forsvaret, er det vesensforskjellige spørsmål og rammefaktorer ved lønnsdannelsen. Dette må løses av de som kjenner sine egne lokale utfordringer, nemlig de lokale parter.