Vinner med fremtidens byggekonsept

Vinner med fremtidens byggekonsept

24.juni ble Forsvarsbygg tildelt 15 millioner i støtte til gjennomføring av innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge. - Vi starter nå opp med å utvikle et fleksibelt og mobilt byggekonsept for å oppnå økt bærekraft og kampkraft i Forsvaret, sier administrerende direktør Thorbjørn Thoresen og prosjektleder Astrid Hillestad i Forsvarsbygg.

– Bruk av nye typer våpen og materiell, samt økt kriseberedskap, stiller krav til fleksibilitet i bygningsmassen. Dette er grunnlaget for ideen om å utvikle en robust endringskapasitet i fremtidens portefølje for eiendom, bygg- og anlegg, forklarer Thorbjørn Thoresen. Vi er svært glade for tildelingen og ser frem til å komme i gang med prosessen med å utvikle nye og innovative løsninger som mange vil kunne ta i bruk.

 

Et stort nasjonalt og internasjonalt marked

– For markedet for et nytt byggekonsept er imidlertid mye større enn Forsvaret, fortsetter Astrid Hillestad, som er prosjektleder for innovasjonsprosjektet «fleksible og mobile bygg» i Forsvarsbygg.

Alle som benytter containere, telt eller mobilløsninger i dag, er potensielle brukere av bygg som erstatter tradisjonell stasjonær bygningsmasse.

– Samtidig vil utviklingen av løsningen bidra positivt til at vi i Norge når viktige miljømålsetninger ved å redusere klimabelastningen fra byggenæringen, sier Hillestad.

 

Imøtekommer FNs bærekraftsmål

Med bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling har Forsvarsbygg laget en idèskisse og vil gå i dialog med leverandørmarkedet for å utforske muligheter for videreutvikling av nye boligkonsepter. I tillegg til behov for fleksibilitet, mobilitet, bruk av resirkulerbare materialer og energiselvforsyning skal ønsket løsning være i tråd med Forsvarsbyggs miljøstrategi 2020-2024 og imøtekomme FNs bærekraftsmål om innovasjon og infrastruktur (9), ansvarlig forbruk og produksjon (12) og til å stoppe klimaendringene (13).

-Oppgaven er vanskelig, men vi har stor tro på at leverandørene våre er i stand til å utvikle de løsningene vi har behov for, understreker Hillestad.

 

Avtaleinngåelse i løpet av 2021

Kostnader til gjennomføring av innovasjonspartnerskapet er estimert til totalt 19 millioner kroner inkl. mva. Av beløpet er 2 millioner kroner egenfinansiering og 2 millioner egen arbeidsinnsats.

– Prosjektet legger opp til at markedsdialog blir gjennomført høsten 2020, og prosjektet er fullført ved inngåelse av leverandøravtale(r) i løpet av 2021. Nå gleder vi oss bare til å sette i gang, avslutter Astrid Hillestad, fornøyd.

 

Forsvarsbygg blant åtte vinnere

– Innovasjon Norge tildeler midler til offentlig-private innovasjonspartnerskap med mål om å løse samfunnsutfordringer. I år deler vi ut hele 100 millioner kroner, i alt 37 søkte og Forsvarsbyggs prosjekt gikk til topps i konkurransen sammen med sju andre, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Innovasjonspartnerskap gir både bedre løsninger i offentlig sektor og næringsutvikling og legger samtidig grunnlag for eksport av norsk kunnskap og teknologi.

Mer informasjon om prosjektet

 

KOL gratulerer Forsvarsbygg med tildelingen, og håper og kunne se fleksible og mobile bygg i bruk om ikke mange år.

 

Foto: Administrerende direktør Thorbjørn Thoresen takker regiondirektør Kristin Willoch Haugen fra Innovasjon Norge for tilliten og tildeling av 15 millioner for å utvikle fremtidens byggekonsept for Forsvaret. Fotograf: Annicken Piene Røed, Forsvarsbygg